L17, mentor a řidičák na zkoušku

L17

Výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění je upravena Zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Příprava a samotný výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny B v systému L17 se nijak zásadně neliší od standardního kurzu dospělých. 

Žadatel absolvuje standardní výuku a výcvik v autoškole identickou s běžným žadatelem, ale s možností zahájení výuky a výcviku o rok dříve a může složit závěrečnou zkoušku a získat řidičské oprávnění skupiny B již od věku 17 let.

Mladý řidič do 18 let bude smět řídit pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče, který je zapsán v registru řidičů jako jeho mentor. Řídí‑li sedmnáctiletý řidič motorové vozidlo zařazené do skupiny B, mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče, a v případě potřeby poskytnout řidiči radu. Řidič L17 může mít maximálně 4 mentory.

Více informací na www.autoskolal17.cz.

Mentor

Kdo může být mentorem?

 • Mentor získal řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety.
 • Mentor je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B.
 • V posledních 5 letech Mentor nepozbyl právo k řízení motorového vozidla na území ČR a nebyl ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d).
 • Mentor nemá zadržený řidičský průkaz.
 • Mentor nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.
 • Mentor musí být zapsán v evidenční kartě řidiče L17.

Mentorům doporučujeme absolvovat Kurz pro mentory dostupný rovněž v naší autoškole. Jedná se o …

Řidičák na zkoušku

Jedná se o jeden z nástrojů, které se zaměřují na začínající řidiče jako rizikovou skupinu účastníků silničního provozu. Týká se všech řidičů, kteří mají řidičský průkaz méně než dva roky, po celou dobu těchto dvou let . Pokud v těchto dvou letech řidič spáchá šestibodový přestupek, je povinen do 3 měsíců od spáchání přestupku absolvovat preventivní program, který zahrnuje školení začínajících řidičů a dopravně psychologickou přednášku.

Školení začínajících řidičů v autoškole v rozsahu 5 hodin: 

 • 1 hodina teorie bezpečné, defenzivní jízdy
 • 3 hodiny jízdy v provozu
 • 1 hodina vyhodnocení
 • řešení konkrétního přestupku řidiče
 • sledování a vyhodnocování situace v různé intenzitě provozu, dodržování pravidel provozu
 • zranitelní účastníci silničního provozu
 • pravidla kooperativní a defenzivní jízdy
 • vliv psychického stavu, únavy a užívání alkoholu či návykových látek na řidičské schopnosti 

Dopravně psychologický individuální i skupinový pohovor, vedený dopravními psychology, v rozsahu 4 hodin: 

 • individuální pohovor s psychologem nad konkrétními přestupky účastníků, diskuze o tom, jak se dala daná situace řešit
 • příčiny závažných dopravních nehod
 • rizikové chování za volantem – nevěnování se řízení, řízení pod vlivem alkoholu a drog
 • specifika mladých a začínajících řidičů
 • krizové situace v provozu a jejich předcházení
 • následky prožití dopravní nehody na osobnost řidiče

Více informací na www.besip.cz.

POZNÁMKY:

Napište nám

  Zašlete nám Vaše kontaktní údaje, ozveme se Vám nazpět v co nejbližším termínu.