Vrácení oprávnění

 • Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem?
 • Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleným soudem?
 • Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?
 • Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

Odborně Vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět.
Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole.


Po zadržení soudem

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnìní v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. (Datum právní moci je uvedeno na rozsudku či rozhodnutí)

Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Co je k tomu potřeba přinést?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • žádost o přezkoušení
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • dopravně-psychologické vyšetření

Po dosažení 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Co je k tomu potřeba přinést?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost o přezkoušení
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • dopravněpsychologické vyšetření

Zákaz ze zdravotních důvodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Kdy se může přezkoušení absolvovat ? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost o přezkoušení
 • posudek o zdravotní způsobilosti
Aktuálně

Ceník

Školení začínajících řidičů
V ceně kurzu jsou zahrnuty: 1 hodina teorie bezpečné jízdy, 3 hodiny jízdy v provozu a 1 hodina vyhodnocení.
1 týden 5.000 Kč Přihlásit se
Vrácení řidičského oprávnění skupiny AM, A1, A2, A
V ceně kurzu jsou zahrnuty 2 hodiny praktické jízdy + jízda u závěrečné zkoušky.
1 týden 4.500 Kč Přihlásit se
Vrácení řidičského oprávnění skupiny B
V ceně kurzu jsou zahrnuty 2 hodiny praktické jízdy + jízda u závěrečné zkoušky.
1 týden 4.500 Kč Přihlásit se
Vrácení řidičského oprávnění skupiny BE nebo T
V ceně kurzu jsou zahrnuty 2 hodiny praktické jízdy + jízda u závěrečné zkoušky.
1 týden 4.500 Kč Přihlásit se
Vrácení řidičského oprávnění skupiny C
V ceně kurzu jsou zahrnuty 2 hodiny praktické jízdy + jízda u závěrečné zkoušky.
1 týden 5.000 Kč Přihlásit se
Vrácení řidičského oprávnění skupiny CE
V ceně kurzu jsou zahrnuty 2 hodiny praktické jízdy + jízda u závěrečné zkoušky.
1 týden 5.500 Kč Přihlásit se
Vrácení řidičského oprávnění skupiny D
V ceně kurzu jsou zahrnuty 2 hodiny praktické jízdy + jízda u závěrečné zkoušky.
1 týden 5.500 Kč Přihlásit se

Napište nám

  Zašlete nám Vaše kontaktní údaje, ozveme se Vám nazpět v co nejbližším termínu.