Výuka učitelů

Jedná se o základní školení k získání profesního osvědčení pro výuku a výcvik podle zákona č. 247/2000 Sb. Nabízíme možnost rozšíření již stávajícího profesního osvědčení pro výuku a výcvik.

Podmínky pro zařazení do kurzu

 • věk minimálně 24 let
 • dopravně psychologické vyšetření
 • žadatel nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a v posledních třech letech nebyl takový trest uložen

POT (profesní osvědčení jen pro výuku teorie)

Další podmínky:

 • ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • řidičské oprávnění k řízení vozidel té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž získání bude učitel provádět výuku,

Rozsah kurzu:

 • 140 hodin

POP (profesní osvědčení jen pro praktický výcvik)

Další podmínky:

 • ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru
 • žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik

Rozsah kurzu:

 • 140 hodin

POÚ (profesní osvědčení úplné)

Další podmínky:

 • ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik

Rozsah kurzu:

 • 230 hodin

Dále nabízíme možnost rozšíření již stávajícího profesního osvědčení pro výuku a výcvik

Aktuálně

Napište nám

  Zašlete nám Vaše kontaktní údaje, ozveme se Vám nazpět v co nejbližším termínu.