Skupina D

D

Věk: od 24 let
Motorové vozidlo pro přepravu osob, s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. K tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

Podmínky: držitel skupiny B nebo C, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost