Skupina C, CE

C

Věk: od 21 let
Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg (tj. nákladní automobily, s výjimkou motorových vozidel určených pro přepravu osob); smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

Podmínky: držitel skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost

CE

Věk: od 21 let
Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg. (tj. přívěs nebo návěs).

Podmínky: držitel skupiny C, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost