Zákaz ze zdravotních důvodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Kdy se může přezkoušení absolvovat ? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést?

  • výpis z karty řidiče
  • žádost o přezkoušení
  • posudek o zdravotní způsobilosti