Výuka učitelů

Jedná se o základní školení k získání profesního osvědčení pro výuku a výcvik podle zákona č. 247/2000 Sb.

Podmínky pro zařazení do kurzu

  • věk minimálně 24 let
  • dopravně psychologické vyšetření
  • žadatel nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a v posledních třech letech nebyl takový trest uložen
POT (profesní osvědčení jen pro výuku teorie)
Další podmínky:  ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
řidičské oprávnění k řízení vozidel té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž získání bude učitel provádět výuku,
Rozsah kurzu: 140 hodin
 
POP (profesní osvědčení jen pro praktický výcvik)
Další podmínky:  ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru
žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny
nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik
Rozsah kurzu: 140 hodin
 
POÚ (profesní osvědčení úplné)
Další podmínky:  ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
žadatel je nejméně tři roky držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání bude provádět výcvik
Rozsah kurzu: 230 hodin
 

Dále nabízíme možnost rozšíření již stávajícího profesního osvědčení pro výuku a výcvik.