Skupina B, BE

B

Věk: od 18 let
Motorová vozidla s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3500,- kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče (tj. osobní automobil a malý nákladní automobil o maximální přípustné do 3500 kg - dodávka, pickup); smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg.
Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg (pracovní stroj samojízdný je např. jeřáb, rypadlo, radlice, umístěný na podvozku, který umožňuje samostatný pohyb po pozemní komunikaci.)
Jízdní soupravy (tj. výše zmíněná vozidla s přívěsným vozíkem nebo obytným přívěsem) s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg; maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Podmínky: zdravotní způsobilost a odborná způsobilost
Poznámka: dále vás tato skupina opravňuje k řízení skupiny A1 s automatickou převodovkou (pouze na území ČR).

BE

Věk: od 18 let
Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B (maximální přípustná hmotnost do 3500 kg) a přípojného vozidla nad 750 kg a jízdní soupravy, které nespadají pod skupinu B.

Podmínky: držitel skupiny B, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost