Po dosažení 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Co je k tomu potřeba přinést?

  • výpis z karty řidiče
  • žádost o přezkoušení
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • dopravněpsychologické vyšetření