Dopravně psychologické vyšetření

Mgr. Hana Dočkalová – tel.: 736 53 45 45

Havířov – Město, Moskevská 1440/24a

Dopravně psychologické vyšetření

Pro vrácení řidičského průkazu (např. po vybodování) je nutné kromě jiného absolvovat i dopravně psychologické vyšetření (tzv. "psychotesty pro řidiče"). Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření ukládá zákon č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) v § 87a odst. 3): "Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d".

 

Pro koho je dopravně psychologické vyšetření povinné

Psychotesty musí ze zákona povinně absolvovat následující skupiny řidičů:

Pro účely vrácení řidičského oprávnění

 • vybodovaní řidiči - při žádosti o vrácení řidičského průkazu po 12 měsících o vybodování
 • od 1.7.2013: řidiči se zákazem činnosti (řízení)
 • po jakémkoliv zákazu řízení motorových vozidel v rámci trestního řízení (soud) 
 • po zákazu činnosti, který byl uložen ve správním řízení nejméně na 6 měsíců - jedná se o výměru uloženou v rozhodnutí, nikoli délku fakticky vykonaného zákazu (obecní úřad obce s rozšířenou působností)
 • od 1.7.2013: řidiči "v podmínce"
 •  při závazku zdržet se řízení motorových vozidel v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo v rámci  podmíněného zastavení trestního stíhání

 

Pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace

 • držitelé řidičského oprávnění skupin C1E, C, CE, pokud řídí nákladní nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti nad 7500 kg nebo spouravu nákladního či speciálního autoobilu a přípojného vizidla, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg
 • držitelé řidičského oprávnění skupin D1E, D nebo DE, pokud řídí motorové vozidlo, zařazené do některé z těchtoskupin
 • Dopravně psychologickému vyšetření se musí tito řidiči podrobit před zahájením činnosti, dále nejdříve 6 měsíců před dosažením věku 50 let a pak každých 5 let. Dopravně psychologické vyšetření musí předložit při pravidelné lékařské prohlídce (viz zákon 361/2000, § 87a odst. 1 a 2).
 • učitelé autoškol - před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly

 

Pro účely získání řidičského oprávnění

 • na žádost praktického lékaře - pokud si posuzující lékař takové vyšetření vyžádá

 

Kdo provádí dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření je od 1.8.2012 oprávněn provádět pouze psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy. V České republice působí v tuto chvíli přibližně 200 akreditovaných dopravních psychologů, jejich počet se ale bude v následujícím období ještě zvyšovat.

 

Co je nutné pro absolvování dopravně psychologické vyšetření

Na dopravně psychologické vyšetření si přineste s sebou:

Na vyšetření byste se měli dostavit včas, odpočatí, přiměřeně vyspalí a v dobrém fyzickém a psychickém rozpoložení.

 

Průběh dopravně psychologického vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření se skládá ze 2 částí:

 • výkonová stránka, která obsahuje testy inteligence, paměti, koncentrace pozornosti, rychlosti, přesnosti, tolerance ke stresu, reakcí na zvukové a sluchové podněty, spolehlivosti reakcí nebo rychlosti rozhodování za stresu
 • vyšetření osobnosti - emoční stabilita, míra agresivity, ovládání emočních impulzů, problémy v sebeovládání, zvládání stresových situací, tendence k hazardu, tendence k explozivním reakcím a další

Dopravně psychologické vyšetření trvá obvykle 4-5 hodin, v některých případech i déle. Vyšetření může probíhat individuálně nebo skupinově (v závislosti na nabídce konkrétního dopravního psychologa).

Závěr s výsledkem obdržíte u většiny dopravních psychologů ihned po ukončení vyšetření. V některých případech můžete čekat na výsledky několik málo pracovních dnů.

 

Kolik stojí dopravně psychologické vyšetření

Cena za dopravně psychologické vyšetření se pohybuje v rozmezí od 1.500,- Kč do 4.000,- Kč - záleží na podmínkách konkrétního dopravního psychologa. Náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí sám řidič (žadatel). Většina dopravních psychologů nezveřejňuje ceník na svých internetových stránkách; ceník by však měl být vždy dostupný přímo v ordinaci a přesná cena by měla být sdělena i telefonicky.

 

Objednávka dopravně psychologického vyšetření

Pro objednávku dopravně psychologického vyšetření si vyberte jednoho z akreditovaných dopravních psychologů. Objednávky na psychotesty pro řidiče probíhají nejčastěji telefonicky nebo osobně přímo v ordinaci.